De regels voor de aanduiding ‘volkoren’ op verpakkingen van bakkerswaren anders dan brood zijn veranderd. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft in samenspraak met de betrokken (bakkerij) branches hierover gediscussieerd en een nieuwe afspraak gemaakt. Dit meldt het NBC. Met de nieuwe afspraak vervalt de eis dat een product ten minste 50% volkorenmeel moet bevatten. Bakkerijsector raadt aan deze 50% grens wel aan te houden vanwege de positieve effecten voor de volksgezondheid en de verwachting van de consument.

In het Warenwetbesluit Meel en brood staat dat de bakkers bij brood en meel de term ’volkoren’ mogen gebruiken als het van 100% volkorenmeel is gemaakt. Voor andere bakkerijproducten is de term ‘volkoren’ niet vastgelegd in de wet. Bij deze producten is dan vaak een deel van de bloem vervangen door volkorenmeel. Van de NVWA mag dit, op voorwaarde dat op het etiket staat welk percentage van het meel ook echt volkoren is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *